The Flying Cavalry

Print PDF

Three great men led the Turkish rebellion and fought to maintain Turkish territory and Turkish integrity during the attempted invasion of western nations in the 1920s. The first, Mustafa Kemal, the supreme leader, emerged victorious supported by the second leader Ismat Inonu to create the foundations of the Republic. The third leader, Edham Bey "defected" the country during the final periods of the conflict and was dubbed "Traitor" by Inonu for his actions. Was his defection a betrayal or a heroic act to save his country from a disastrous civil war?

1920’lerde

İtilaf devletlerinin işgal teşebbüsü sırasında, Kurtuluş Mücadelesine üç büyük adam liderlik etmiş ve Türk topraklarını ve bütünlüğünü muhafaza etmek için canla başla savaşmıştır. Birinci adam, müthiş önder Mustafa Kemal, ikinci lider İsmet İnönü’nün desteğiyle zafer kazanarak Cumhuriyetin temellerini attı. Üçüncü lider Ethem, mücadelenin son dönemlerinde ülkeye "ihanet" ederek faaliyetleri nedeniyle İnönü tarafından "Hain" ilan edildi. Bu beyanın Atatürk tarafından yapıldığını biliyoruz ancak onu Ethem’in ihanet ettiğine ikna eden de İnönü’dür ve “Çerkes Ethem” ismini takan da odur. Bu isimle İnönü dolaylı olarak Türkiye’deki tüm Çerkesleri muhtemel hainler olarak damgalamıştır.Aslına bakılırsa tarih ve kanıtlar bize genelde Çerkeslerin yeni kurulan Türkiye’nin en sadık vatandaşları olduğunu göstermektedir.

The film story deals with the rivalry and conflict which arose early between Inonu, the clever politician, and Edhem, the soldier, and how this conflict affected Mustafa Kemal's outlook and decisions during a most turbulent period of modern Turkish history; The drama of ambition versus patriotism, compromise versus stubbornness, loyalty versus greed; all components of what makes cinematic drama at its best. It becomes apparent that Inonu envied Edhem's popularity and plotted cleverly and successfully to remove him from favour.

The film will show Turkey in crisis and how this nation rose to meet the greatest challenge to its freedom and integrity thus exemplifying the Turkish people's character and willingness to sacrifice all for the preservation and unity of the nation. This is a portrait that is absent from Western memory or consciousness. It is also absent until now from Turkish history, especially where it concerns the heroic character of Edham.

Filmin hikayesi zeki siyasetçi

İnönü ile asker Ethem arasında erken başlayan rekabet ve ihtilafı ele alır ve bu ihtilafın modern Türk tarihinin en çalkantılı döneminde Mustafa Kemal’in genel bakışını ve kararlarını nasıl etkilediğine değinir. Hırsa karşı vatanseverlik; inatçılığa karşı uzlaşmacılık; sadakate karşı açgözlülük; sinemada dramatik unsurların en iyileri. İnönü’nün Ethem’in popülerliğini kıskandığı ve kurnazca ve başarıyla onu gözden düşürmek için kumpas kurduğu aşikar hale gelir.

 

Film buhraniçindeki Türkiye’yi ve bu ulusun özgürlü

ğüne ve bütünlüğüne nasıl ulaşmak için nasıl ayaklandığını gösterecek ve dolayısıyla ülkenin korunması ve ulusun birliği için kendini feda eden Türk insanının karakterini ve istekliliğini örneklerle gösterecektir. Bu Batılı bellek ve bilinçte eksik olan bir tablodur. Kahramanlığı resmeden bu tablonun Çerkes Ethem ile ilgili kısmına da Türkiye’deki tarih kitaplarında ve kitlesel medyada yer verilmemektedir. Artık bu bakış açısının da geniş kitlelere sunulmasının zamanıdır. Eminim döneme ve geçen 90 yılda tarih kitaplarında nasıl ele alındığına dair pek çok tartışmaya yol açacaktır.


 

About Us

SINDIKA PRODUCTIONS AND CONSULTING

is a uniquely placed service and production company

involved in film & documentary productions as well as consulting

services based in the United Kingdom.  See more under About US

Contact Us

Mobile: +44 7933394968

balagova@sindikaproductions.com

lubovhaba@gmail.com

info@sindikaproductions.com